Blog o wszystkim i o niczym.

Kierowcy miłujący jazdę po trudnym, zalesionym terenie często zapominają o tym, że może to grozić konsekwencjami prawnymi. Przed przejażdżką warto sprawdzić, w których obszarach można poruszać się bez obaw, a które z nich są zamknięte dla zmotoryzowanych.

Lasy coraz popularniejsze

Coraz częściej w okolicy lasów można spotkać miłośników ekstremalnej jazdy po trudnym terenie. Niestety, brak dokładnej znajomości prawa może nieprzyjemnie skończyć się dla osób, które na przejażdżkę wybierają nieużywane leśne drogi. Zgodnie z rozdziałem 5. Ustawy o lasach, poruszanie się pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi lub motorowerami dozwolone jest wyłącznie na drogach publicznych, a na drogach leśnych wtedy, gdy zostały one odpowiednio oznakowane i dopuszczają ruch wymienionych pojazdów.

Kiedy można otrzymać mandat?

W związku z Ustawą o lasach, a także informacją zawartą w artykule 161. Kodeksu wykroczeń, mandat należy się każdemu kierowcy, który bez pozwolenia wjeżdża na teren lasu oraz drogę, która nie została dopuszczona do ruchu. Chodzi również o te miejsca, które nie zostały w żaden sposób zabezpieczone przed wjazdem niepożądanych osób.

Nierzadko w takiej sytuacji kierowcy tłumaczą, że na drodze nie ustawiono szlabanu, w związku z czym uznali, że wjazd na teren lasu jest dozwolony. Zwykle kosztuje to jednak sporej wysokości mandat. Może on zostać wystawiony nie tylko przez policjana służby drogowej, ale także strażnika leśnego. Wysokość kary za wjazd na drogę waha się między 20 a 500 zł.

Jakie miejsca wybierać na przejażdżkę?

Zanim więc wybierzesz się na jazdę po trudnym terenie, warto dowiedzieć się, czy w okolicy nie ma specjalnych miejsc do tego typu rekreacji. Jeśli przy wjeździe do lasu nie ma żadnych oznakowań, należy przyjąć, że obowiązuje domniemany zakaz wjazdu do lasu. Pozwoli to uniknąć kary pieniężnej, a także zapobiegnie dewastacji terenów zielonych, które nie zostały dostosowane do ruchu pojazdów mechanicznych.